Xanana-Taur opozisaun

Xanana-Taur opozisaun

L4-615x612
Nasional
DILI – Prezidente Partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao no Prezidente Partidu PLP, Taur Matan Ruak kumpri komprimisiu iha kampania eleitoral, katak kuandu la manan maioria absoluta diak ...
0