November 21, 2019
Breaking News
Vitima Justu

Vitima Justu

feature
Notisias Online
DILI- Xefi Suku Balun iha Sub Distritu Gleno Distritu Ermera deskonfia Komete krime Trafiku umanu, tamba sai Mata dalan ba Distritu, Institusaun Estadu balun. Ba kestaun ne’e Sekretariu ...
0