August 24, 2019
Breaking News
Uza Mobile

Uza Mobile

kondisaun-eskola
Edukasaun
DILI-Bainhira estudante sira uza mobile kamera iha sala laran, eskola iha ninia regras, atu bele halo kontrola, tanba nee, regas ida nee  tenke implementa nafatin  iha eskola. Lamentasaun ...
0