Taur-Horta Vota

Taur-Horta Vota

taur e ramoshorta
Nasional
DILI- Prezidente Republika Taur Matan Ruak no Primeira Dama Isabel Ferreira inkliu Eis Prezidente Republika Jose Ramos Horta, tuir votasaun iha Sentru Votasaun Meti-Aut, Suku Meti-Aut, Postu Administrativu ...
0