Subtituisaun Lere

Subtituisaun Lere

1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Nasional
DILI-Ministru Defesa Filomeno Paixao hateten, Nia parte aprezenta ona karta ba iha Konsellu Ministru, Konaba prosesu subtituisaun kargu ba Xefi de Estadu Maior Jeneral Forsas Armadas, Major Jeneral ...
0