Samalarua Observa

Samalarua Observa

Jose Neves
Politics
DILI – Kandidatu Prezidente Republika numeru sorteiu 4, Jose Neves Samalarua prezensa iha sentru votasaun eskola sekundaria FINANTIL, objetivu atu haree direitamente prosesu eleisaun. Tuir Kandidatu Prezidente Republika ...
0