Retira Mosaun

Retira Mosaun

Alkati
Nasional
DILI – Primeiru Ministru Mari Alkatiri afirma katak programa anotada governu nia sei aprezenta ba Parlamentu Nasional (PN) hodi halo deskusaun, bainhira Parlamentu retira proposta mosaun sensura, neebe ...
0