Resultadu Avaliasaun

Resultadu Avaliasaun

UNTL
Edukasaun
DILI – Atu fo sai rezultadu avaliasaun programatika ba ensinu superior neebe mak ANAAA halao tiha ona iha tinan kotuk, nee kompetensia governu para bele fo sai ba ...
0