Presiza Reabilita

Presiza Reabilita

Edukasaun
Edukasaun
DILI-Ministeriu  Edukasaun  e  Kultura (MEK), liu husi edukasaun pre  eskolar Munisipiu Dili, sei esforsu atu bele halo reablitasaun ba kondisaun pre eskolar Buras Kadalak, neebe mak too agora ...
0