February 27, 2020
Breaking News
Prende Masin

Prende Masin

setp_halao_senseblizasaun_ba_komunidade_iha_uatolari_2
Distritu
BAUCAU- Kompanha Tersula Unp.Lda neebe maka durante nee produs masin bee lagoa  ba masin uut iha Municipio Baucau Posto Administrativo Laga, iha loron Segunda Feira 02/10 atu tula ...
0