PR Despidida

PR Despidida

leo-hornai
Nasional
DILI – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo halo despedida ba atleta nain neen nulu resin lima (65), kompostu husi modalidade sia (9) neebe sei partisipa iha eventu ...
0