Parpol Opozisaun

Parpol Opozisaun

PJR_PD
Nasional
DILI– Partidu Politiku (Parpol) 5 neebe hetan asentu parlamentar iha balu hakarak sai opozisaun labele halo viganza iha parlamentu. Enkuantu ba partidu PD no Khunto tenke respeita Fretilin ...
0