Orsamentu SEKOOP

Orsamentu SEKOOP

download (17)
Politics
Editora: Carme Ximenes DILI– Sekretariu Estadu Kooperativa (SEKOP), iha Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020 prevee tokon $ 4.561 maibe redus ba  tokon $ 3.212. Ho redusaun neebe Komite ...
0