Opozisaun Fretilin

Opozisaun Fretilin

branco
Nasional
DILI-Vice Prezidente Partidu Fretilin, Francisco Branco hateten, politika dezenvolvimentu nasional iha tinan 10 nee oinseluk liu ho Fretilin nian, tanba nee Fretilin hakarak duni sai oposizaun, no sei ...
0