OMP Deklara

OMP Deklara

Nurima Alkatiri
Nasional
DILI – Antes Governu submete Orsamentu Ratefikativu ba Meja Parlamentu Nasional,Oposizaun Maioria Parlamentar deklara uluk ona sei vota kontra ba Orsamentu nee, maibe Bankada Fretilin ho Bankada Partidu ...
0