Misa Paskua

Misa Paskua

20200321_202123-1
Metro Nasional Notisias Online
Editor : Godinho Barros DILI– Iha komunikadu uluk liu husi konferensia episcopal timorense hasai ona orientasaun balun relasiona ho selebrasaun misa nian.             Hare ba realidade  ikus nasaun  ...
0