ME Esforsu

ME Esforsu

dulce
Edukasaun
DILI – Ministeriu Edukasaun (ME) esforsu hadia problema edukasaun neebe mak sei iha, maibe sei hadia fazeadamente, tanba bazeia mos ba orsamentu. Tuir Ministra Interina Edukasaun Dulce Soares ...
0