Lei VD

Lei VD

1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n
Krime
DILI- Lei Violensia Domestika (LVD) neebe iha, halo ema latauk hatoo keixa ba polisia bainhira hasoru problema. Numeru ema hatoo keixa nee aumenta makaas, hatete Direktor Judicial System ...
0