Lei Krimi

Lei Krimi

Trafiking human
Nasional
DILI-Ministru da Defesa e Seguransa Agostinho Somotxo hateten, Agora nee presiza lei konaba krimi organizadu, para fo forsa ba Forsa Armadas no Forsa Seguransa. Hau lakoi kolia ona ...
0