Laiha Tekniku

Laiha Tekniku

download (1)
Notisias Online
 DILI – Makina fase raan iha Ospital Nasional Guido Valadares (HNGV) kontinua avaria tanba durante tinan 10 nia laran ona, Governu lainveste iha kapasitasaun manutensaun teknika ba tekniku ...
0