Laiha Kaderneta

Laiha Kaderneta

21f-801f11-3
Edukasaun Notisias Online
DILI-Problema kaderneta sai preokupasaun iha Edukasaun Munisipiu Ainaro, tanba estudante hamutuk 15.000 (rihun sanulu resin lima:red) husi eskola Ensinu Baziku laiha kaderneta. Dehan Diretor Edukasaun Munisipiu Ainaro, Celestino ...
0