February 27, 2020
Breaking News
Laiha impaktu

Laiha impaktu

download (17)
Politics
DILI-Bainhira redus Orsamentu SEPFOPE ninian, mak Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profisional Empregu Julião da Silva hakarak rejigna aan, ida nee laiha impaktu ba governu, tanba sira hanesan iha ...
0