Kontrusaaun  Ponte 5

Kontrusaaun  Ponte 5

MOP
Economics
 DILI-Ministeriu Obras Publika planeia ona hodi tau ho nmontante 14 milloes husi fundu  imprestimu hodi  kotrui  ponte lima iha iha Baucau no Lospalos no ba obra estrada.  Tuir ...
0