August 24, 2019
Breaking News
Karta Petisaun

Karta Petisaun

Parlamentu Nasional
Politics
DILI- Nasaun ida nee presiza pas no establidade, tanba parte siguransa hatoo ona kapra petisaun ba iha Parlamentu Nasiona no governu atu fo autorizasaun, ho nunee siguransa bele ...
0