KAK Tenke

KAK Tenke

CAC
Krime
DILI- Komisaun Anti Korupsaun (KAK) tenke halao nia knar ho diak, matan moris no book aan hodi bele hareee ema neebe riku matak deit. Deklarasaun nee, fo sai ...
0