August 24, 2019
Breaking News
Hasoru PM

Hasoru PM

koligasaun
Politics
DILI- Delegasaun Ekonomiku Operasaun Nasaun Dezenvolvidu (OCDE), hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, iha Palasiu Governu, Dili. Hafoin remata enkontru ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, ...
0