Fretilin-PD Programa

Fretilin-PD Programa

KOligasaun
Nasional
DILI- Partidu Demokratiku mantein kooligasaun metin nafatin ho paridu Fretilin, maibe ba kampana Eleisaun Antisipada (EA) sei lao mesak. Lia hirak nee hatoo husi Xefe Bankada PD Maria ...
0