Fretilin Kondena

Fretilin Kondena

branco
Nasional
DILI- Bankada Fretilin iha Parlamentu Nasional louva Primeiru Ministru nia esforsu atu halo dialogu, no kondena tentativa atu hafoer Prezidente da Republika nia naran. Deputadu partidu Fretilin,Francisco Miranda ...
0