Feto Pilar

Feto Pilar

klase-paralelo
Metro
DILI – Laos mane deit mak bele dezenvolve rai ida nee, maibe hamutuk ho feto bele lori nasaun ba oin. Tuir Reprezentante Feto Carlota da Silva Ximenes katak, ...
0