Estudante Foer

Estudante Foer

abel-ximenes
Politics
DILI-Estudante bolseiru iha Mocambique neebe mak deskonfia hili hahan for hodi hetan osan, ida nee nia rasik hatun nia aan, tanba kada fulan nia atraza relatoriu hatama ba ...
2