Estudante Ezerse

Estudante Ezerse

votos
Edukasaun
DILI– Estudante sira tenke ezerse direitu hodi tuir votasaun iha ida-idak nia suku atu nunee hili lider ba nasaun, tanba nee eskola sira tenke fo pontu toleransia ba ...
0