Entrega Ekipamentus

Entrega Ekipamentus

image002
Politics
Editor: Joseph Koa DILI– Instituto Apoiu Dezenvolvimentu Emprezarial (IADE), neebe tutela ba Ministeriu Koordenador asuntu ekonomiku (MCAE), entrega ekipamentus ba kliente sira. Tuir Direitor Ezekutivu IADE,Filomeno Marcelino Belo, ...
0