Dezenvolve Ekonomia

Dezenvolve Ekonomia

Ilha Atauro
Nasional
DILI – Konferensia loron mundial maritimu importante ba ekonomia azul, tanba tasi hanesan dalan neebe liga ba dezenvolve ekonomia. Primeiru Ministru Mari Alkatiri hateten, Loron ida ohin importante ...
0

Estanislau da Silva
Economics
DILI-Setor Privadu (SP)rai laran seidauk bele atu kaer mesak ekonomia TL, tanba sei depende makaas ba setor publiku neebe mak forte tebes. Kestaun nee fo sai husi Ministru ...
0

Hadau Rai
Economics
DILI– Dezenvolve ekonomia familiar, laos deit mane mesak mak responsabilidade, maibe feto nia kontribuisaun ekonomia familia sei dezenvolve ho susesu. Kestaun nee hatoo husi Reprezentante Feto ou Hanesan ...
0