August 24, 2019
Breaking News
Dezempregu Aumenta

Dezempregu Aumenta

images
Economics
DILI-Relasiona ho kompania kmanek neebe atu faan ba kompnia seluk tanba lahetan rendimentu, informasaun katak Emprezaria Zenilda Gusmão atu sosa ida nee laloos, maibe emprezaria nee sente duni ...
0