Deputadu Prontu

Deputadu Prontu

21392480_1032358820235272_1056240587_o
Politics
DILI – Deputadu iha uma Fukun Parlamentu Nasional, husi Bankada Khunto prontu simu kareta Prado husi PN foun ka tuan atu bele halao serbisu povu nian iha mandatu ...
0

Parlamentu Nasional
Nasional
DILI– Deputadu Kuatru lejislatura prontu Simu kareta foun, tanba sasan estadu uza hodi halao srvisu, imporante tenke uza ho responsabilidade. Informa Deometro do Amaral hanesan Segundu Vice Prezidente ...
0