Atendementu HNGV

Atendementu HNGV

hospitalnacionalguidovaladaresdoben-615x347
Metro
DILI-Durante Fulan Agustu 2017 nia laran Sala Emerjenzia Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) atende 3.531 pasiente. Dehan Xefe Unidade Emerjensia Hospital Nasional HNGV, Luciana Celeste Amaral ba STL ...
0

feature
Notisias Online
DILI-Hopital Nasional Guidu Valadares (HNGV) nebe halo mal atendementu ba saude Prezidente Republika Taur Matan Ruak Foin Lalais ne’e, reprezentante Povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) husi ...
0