Arguida SEAK

Arguida SEAK

TTD1
Nasional
Dili- Tribunal Distrital Dili Kuarta, (10/10/2018) kontinua rona sasin ba kazu eis Sekretaria Estadu Arte no Kultura (SEAK) Maria Isabel De Jesus Ximenes, neebe diskonfia komete krime pekulatu ...
0