Aprezenta OR

Aprezenta OR

Debate PM
Nasional
DILI– Primeiru Ministru Mari Alkatiri maka sei aprezenta direita Orsamentu Ratefikativu ba deputadu sira, bainhira halo diskusaun, iha Parlamentu Nasional. Xefi Governu hateten, Nia (Red.PM Mari Alkatiri) parte ...
0