AMP Louva

AMP Louva

IMG_8541
Nasional
DILI– Oras nee dadaun situasaun kampana partidu sira lao, maibe povu TimorLeste iha maturidade politika, tanba nee Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) louva maturidade povu. Tuir Tiago Sarmento, ...
0