October 17, 2019
Breaking News
AMP Aprezenta

AMP Aprezenta

Arao
Nasional
DILI– Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP),  aban aprezenta lista kandidatura  ba Parlamentu Nasional (PN) hodi hein  pose ba dia 13 de Junnu. Enkuantu kona ba kandidatu forte ba ...
0