Alkatiri Garante

Alkatiri Garante

POLITIKA E LEI
Nasional
DILI-Sekertariu Jeral Partidu Fretilin atual Primeiru Ministru Mari Alkatiri garante katak, partidu istoriku Fretilin sei manan iha eleisaun entisipada iha 12 Maiu agora. Hau prontu simu rejultadu saida ...
0