Alkatiri Dupla

Alkatiri Dupla

xanana-mari
Nasional
DILI—Sosiedade Sivil Fundasaun Mahein (FM) iha nafatin esperansa katak Sekertariu Jeral Fretilin Mari Alkatiri sei la assume dupla funsaun iha Premeiru Ministru nomos Prezidente Autoridades ZEEMS. Lia fuan ...
0