Jokowi Sei Lapartisipa Iha Selebrasaun Tomada De Pose PR Eleitu

Jokowi Sei Lapartisipa Iha Selebrasaun Tomada De Pose PR Eleitu

- in Politics
832
0
12631491_1033057886819860_8045659787772702724_n

DILI – Sekertariu Estadu do Administrasaun ESTATAL Samuel Mendonsa hateten, Prezidente Indonezia Jokowi sei lai mai partisipa iha selebrasaun tomada de pose Prezidente eleitu Francisco Guterres Lu-Olo, maibe iha enviadu espesial husi Indonesia maka sei mai partisipa seremonia nee.

Prezidente Indonezia Jokowi sei lamai, maibe sira nia enviadu espesial maka sei mai partisipa iha seremonia tomada depose ita nia PR eleitu, no komemorasaun 15 anus restaurasaun indenpendensia,” dehan Samuel, ba jornalista sira, iha Igreja Katedral, Dili, Kinta (18/05/2017).

Nia dehan, Pelumenus nasaun sanuluh resin maka sei mai partisipa iha seremonia tomada de pose PR eleitu Lu-Olo nian, ho selebrasaun 15 anus da Independensia Timor Leste.

Portantu situasaun iha mundu agora nee lao hela, tanba nee Xefi Estadu sira labele husik sira nia nasaun, maibe enviadu espesial sira sei mai hotu. Hanesan husi nasaun Australia Governador ida maka sei mai, husi Estadu Unidus da Amerika enviadu espesial ida maka sei mai, nunee mos Indonesia.

Iha fatin ketak Embaixador Timor Leste ba Nasaun Brasil Gregorio Sousa, Tomada Prezidente foun iha 20 de Maiu, neebe delegasaun Brasil atu mai ho reprezentante boot ida, kuaze ema nain hitu. Carme Ximenes/Raimundo Fraga

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *