Ba Opozisaun Fretilin Sei Lakopera

Ba Opozisaun Fretilin Sei Lakopera

- in Nasional
761
0
branco

DILI-Vice Prezidente Partidu Fretilin, Francisco Branco hateten, politika dezenvolvimentu nasional iha tinan 10 nee oinseluk liu ho Fretilin nian, tanba nee Fretilin hakarak duni sai oposizaun, no sei lakopera iha prosesu ida nee nia laran.

Ami hanoin katak politika dezenvolvimentu nasional iha tinan 10 nee oinseluk liu ho ami nian, entaun ami hakarak duni sai oposizaun, oposizaun los i ami sei lakopera iha prosesu ida nee nia laran,” dehan Branco ba STL iha sede CCF, Comoro, Dili, Segunda, (14/05/2018).

Nia dehan, Fretilin nia prinsipiu hakruk ba vontade neebe maka povu hakarak, tanba povu maka iha poder hodi deside, maibe Fretilin mos iha direitu atu kontesta buat neebe maka Fretilin haree katak lalos.

Iha fatin hanesan Sekjer Fretilin Mari Alkatiri hateten, iha aliansa neim ho ema ida, anaunser ho Fretilin nia aliadu sira, sira simu, sei la simu atu servisu hamutuk neim ho ema ida neim ho partidu ida tan. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa, (15/05/2018). Carme Ximenes/Maria Lay

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *